تصاویر کبوتران پرشی
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٧  
 
تصاویر کبوتران پرشی
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٧  
 
کبوتر های عالی تهرانی
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٧  

چیزی که عیان چه حاجت به بیان

ازنظر من کبوتر پرشی باید ذات خیلی خوبی داشته باشد یعنی خوش سویی کبوتر باید دو برابر پرش کبوتر باشد چون شما این همه زحمت می کشید جوجه می کشید و اگر کبوتر بزنه به آسمان و نقطه بشود و اگر که گم شد واقعا ناراحت می شوید پس مواظب انتخاب هاتون باشید.

کبوتر ها معلوم هستند نیازی به توضیح ندارند.

برای دیدن تصاویر روی آن ها کلیک نمایید

 File 1 : http://up./Files/fdad480e2b6046a0a99e.JPG
File 2 : http://up./Files/e429d4278a5341cf8329.JPG
File 3 : http://up./Files/41206e9b2f4c4573be1a.JPG
File 4 : http://up./Files/4e3ccddae91a4e03a150.JPG

File 1 : http://up./Files/44366fc8f1d94c5c82d9.JPG
File 2 : http://up./Files/cba979acfc95414b9191.JPG
File 3 : http://up./Files/fe5fc9a3f89e43909ec6.JPG
File 4 : http://up./Files/5200dda1e544418bb847.JPG
File 5 : http://up./Files/e5c14301891d40c4a6cd.JPG